รายชื่อกิจกรรมชุมนุมของEnglish Program
ชื่อชุมนุม
ครูผู้จัดตั้งชุมนุม
สถานที่
Link ลงทะเบียนชุมนุม
1. EPCN Science Club 1. T. Angelito H. Pangilinan
2. T. Luisito Jr. E. Marcial
3. T. Roselle M. Cabrejas
4. T. Christina C. Cuevas
1053 – 1056
(Meeting Hall)
https://forms.gle/btAEozkA7zhuLWLZ7
2. JOY CHOIR 1. T. Robert Francis J. De La Rosa
Ground Floor
Meeting Hall
https://forms.gle/6EZiL7fAM1z6tdUG8
3. JK Theater 1. T. José Maria Manzo
2. T. Mohammed Kazim
The Imaginarium
https://forms.gle/Ed2DCTsAPd6qmev29
4. BP Club (Blog & Portfolio Club) 1. T. Shilpha Chuahan
1045
https://forms.gle/uiQDzr15Zt9kzVkx6
5. Entropy Robotics Club 1. T. Avishek Gurung
1046
https://forms.gle/DBPKf2pbK2VGXaZr7
6. Biz Fun Club 1. T. Desiga Poonsamy
1026
https://forms.gle/HsnS2MGQ82c54mEU9
7. Mathematics Society Club 1. T. Rozel G. Del Rosario
2. T. Cristine Joy C. Tuquib
1044
https://forms.gle/K4RRdwGndLmTh5bLA
8. EP English Club 1. T. Natalia Kravets
Ground Floor
Meeting Hall
https://forms.gle/aUuCn13THbTqBFEu8
9. Happy Chinese 1. T.ZHU DAN
1025
https://forms.gle/HfqZnCxLjizXCPht7
10. I love japan 1.T.Natsuko
2. T.Suphawadee
1024
https://forms.gle/jGVwstJjC6GpgsuK9